Τοπική οικονομία - Ανάπτυξη

  • Eνθάρρυνση τοπικής επιχειρηματικότητας
  • Επιδότηση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που προάγουν την καινοτομία και την ανάπτυξη με σεβασμό στο συνδημότη και την κατοικία
  • Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών (εγκατάσταση δικτύων WI-FI σε δημόσιους χώρους και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους)
  • Προώθηση πολιτικών δια βίου μάθησης και επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης
  • Προστασία του ελεύθερου δημόσιου χώρου, εξορθολογισμός στην κατάληψη του διαθέσιμου δημόσιου χώρου και σεβασμός του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης και μετακίνησης για όλους.
Το παρεμπόριο αποτελεί κομμάτι της εικόνας των πόλεων και ανήκει στην πραγματικότητά τους. Δοκιμάζει τις νομίμως λειτουργούσες εμπορικές επιχειρήσεις, απειλεί τη βιωσιμότητά τους και στερεί σημαντικά έσοδα από τα δημόσια ταμεία. Πέρα από αυτό, είναι και μηχανισμός εξώθησης στην παρανομία.
  • Εφαρμογή του νόμου (κατασχέσεις προϊόντων παράνομης πώλησης, επιβολή προστίμων)
  • Ενίσχυση των υπηρεσιών ελέγχου
  • Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων (μικτά κλιμάκια Δημοτικής Αστυνομίας, ΕΛ.ΑΣ., ΣΔΟΕ)
  • Έμφαση στην καταπολέμηση της πηγής των προϊόντων παρεμπορίου
  • Πρόταση για δημιουργία φθηνών αγορών σε οριοθετημένους χώρους μετά από έλεγχο της προέλευσης των προϊόντων και τήρηση των κανόνων
Λίστα Ενημέρωσης