Όροι Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου www.dimitrananou.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που ακολουθούν, οι οποίοι ισχύουν από την πρώτη επίσκεψη σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους όρους του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων του χρήστη του διαδικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικώς με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού υλικού, newsletters, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων/δηλώσεων και προσκλήσεων αλλά και την πραγματοποίηση επικοινωνίας που είναι συναφής με την δραστηριότητα, πολιτική και κοινωνική, της Δήμητρας Νάνου, όπως απορρέει από την ιδιότητά της ως Δημοτικής Συμβούλου Νέας Σμύρνης και υποψήφιας Περιφερειακής Συμβούλου Νοτίου Τομέα Αθηνών. Η αποστολή υλικού επικοινωνίας γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Mailchimp. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο εφόσον ο χρήστης τα έχει παράσχει εκουσίως και θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα της δημόσιας δράσης της Δήμητρας Νάνου, υπό τις αναφερόμενες στον παρόντα ιστοτόπο ιδιότητες, εκτός εάν ο χρήστης ζητήσει διαγραφή, πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο (link) που περιέχεται στο τέλος κάθε μηνύματος επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα διαγραφής υπήρχε εξαρχής σε κάθε αποστολή ενημερωτικού υλικού. Τα προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία προέρχονται αποκλειστικώς από προσωπικές επαφές της Δήμητρας Νάνου, ενώ έχει ήδη προηγηθεί επικοινωνία για ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Τα στοχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης, παρόμοιας επαφής με τα υποκείμενα των δεδομένων και, το υποκείμενο κατά τη συλλογή των δεδομένων ενημερώθηκε για τη χρήση τους με σκοπό την πολιτική επικοινωνία και δεν εξέφρασε αντίρρηση για αυτή. 

Οι όροι του παρόντος έχουν εφαρμογή σε προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο (κινητό ή/και σταθερό), email, οι οποίες είναι οι απολύτως αναγκαίες, συναφείς και κατάλληλες για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και πάντως, απολύτως εμπιστευτικές. Πρόσβαση σε αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας έχει ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου που έχει δεσμευθεί ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης δύναται πάντως να επισκεφθεί τον διαδικτυακό τόπο χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία.

Εάν ο χρήστης επιλέξει να υποβάλει προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για το εάν τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και σε καταφατική περίπτωση, να ζητήσει πρόσβαση σε αυτά καθώς και σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες και το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων.

Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, την διαγραφή τους ανά πάσα στιγμή. Έχει περαιτέρω το δικαίωμα να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή.

Εάν ο χρήστης επιλέξει συγκεκριμένες χρήσεις ή μορφή επικοινωνίας όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, έχει την δυνατότητα να διακόψει την εγγραφή του ανά πάσα στιγμή (ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία), να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε. Εάν αποφασίσει να διακόψει την εγγραφή ή την επικοινωνία, ανάλογα, τα δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν άμεσα. Ο διαδικτυακός τόπος δεν θα προβεί σε χρήση των προσωπικών δεδομένων διαφορετική αυτής που έχει συμφωνηθεί, ούτε θα διαθέσει ή διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών του σε τρίτους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους, ενώ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται για στατιστικούς λόγους το σύνολο ή τμήμα των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης. Έχουν ληφθεί μέτρα ασφάλειας, κανόνες και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, τυχαία απώλεια ή καταστροφή. Διατηρείται ο έλεγχος και η ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή/και τα σχετικά δικαιώματα και την άσκηση αυτών, παραμένουμε στην διάθεσή σας στο e-mail [email protected]

Μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας για την πληρέστερη επικοινωνία μας. Με την αποστολή των στοιχείων σας, δίνετε τη συγκατάθεσή σας, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Πολιτική Cookies

Για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου www.dimitrananou.gr και την διευκόλυνση της περιήγησης του χρήστη χρησιμοποιούνται αρχεία cookies, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής. Τα cookies είναι συνοπτικά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από τον διαδικτυακό τόπο και αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη. Τα αρχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν ενδεικτικά στον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser), το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, τον διακομιστή, την γλώσσα επιλογής, τις προτιμήσεις - αναζητήσεις, την γεωγραφική θέση ή άλλα τεχνικά στοιχεία. Η τεχνικής φύσεως αποθήκευση αρχείων cookies είναι αβλαβής για τον χρήστη και τα αρχεία αυτά δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του. Ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του χρήστη.
Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies λειτουργικότητας και ανάλυσης. Μέσω αυτών:
- Αναλύεται η δραστηριότητα του χρήστη, ώστε να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και το περιεχόμενο του ιστοτόπου (π.χ. μέσω της απομνημόνευσης των προτιμήσεων για ασφαλή αναζήτηση ή ευκολία στην πλοήγηση κλπ.) και παραλλήλως, να αναβαθμίζεται η εμπειρία περιήγησης για τον χρήστη.
- Ή/και εξυπηρετούνται στατιστικοί λόγοι προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές του ιστοτόπου που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.
Στην περίπτωση των υπερσυνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, ο παρών ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί εφαρμόζουν.

Η περιήγηση στον ιστότοπο αποδέχεται την αποστολή cookies από προεπιλογή, αλλά ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης, ώστε να αρνείται την λήψη ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Αν ο χρήστης αρνηθεί την χρήση cookies, ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά ή να μην είναι διαθέσιμες ορισμένες δυνατότητες ή λειτουργίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου.

Ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στον ιστότοπο http://www.allaboutcookies.org που περιέχει οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικές κατηγορίες προγραμμάτων περιήγησης.

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιείται ή να επικαιροποιείται ανά πάσα στιγμή. Οι όποιες αλλαγές θα συμπληρώνουν την παρούσα πολιτική και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Οι επικαιροποιημένες εκδόσεις θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση. Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση, ο χρήστης θα ενημερώνεται σχετικώς, ώστε να έχει την δυνατότητα να ελέγξει την αναθεωρημένη πολιτική πριν επιλέξει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Νοέμβριος 2018
Λίστα Ενημέρωσης