Κοινωνική πολιτική

Τα ασφυκτικά οικονομικά δεδομένα και οι νέες θεσμικές - δομικές αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση επιβάλλουν στους Δήμους όλης της χώρας να αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο δημιουργώντας ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Η πόλη πρέπει να είναι ζεστή, προσιτή και φιλόξενη για όλους. Γι’ αυτό κάθε πρωτοβουλία πρέπει να διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία απέναντι σε όσους έχουν ανάγκη (άτομα τρίτης ηλικίας, παιδιά, άνεργοι, άποροι, άστεγοι, άτομα με προβλήματα εξάρτησης και ιδιαίτερες ανάγκες, μετανάστες).
 • Νέες πρωτοβουλίες κοινωνικής πολιτικής (πέρα από τη σίτιση απόρων)
 • Λειτουργία Δημοτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας
 • Επιδότηση τοπικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση τοπικής απασχόλησης
 • Ενίσχυση προγραμμάτων υποστήριξης της οικογένειας και των παιδιών
 • Ενίσχυση προγραμμάτων πρόληψης και υποστήριξης ατόμων τρίτης ηλικίας, ατόμων με ιδιαιτερότητες
 • Επανεξέταση της πολιτικής των δημοτικών τελών
 • Επανεξέταση της πολιτικής των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • Παράταση λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών
 • Πρόταση συνεργασίας με ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς ή/και παιδικούς σταθμούς που διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο αυξημένος, λόγω οικονομικής κρίσης, αριθμός των αιτήσεων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
 • Επιμήκυνση λειτουργίας των ΚΑΠΗ
 • Λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών τα απογεύματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και καλοκαιρινού σχολείου (camp) μέχρι τα μέσα Ιουλίου
 • Παιδικές χαρές επιμελημένες και ασφαλείς












Λίστα Ενημέρωσης