Κυκλοφορία - Στάθμευση

Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο κέντρο της πόλης και τις γειτονιές
  • Μέτρα εξορθολογισμού της κυκλοφοριακής συμφόρησης (αποθάρρυνση αυτοκίνησης και ενθάρρυνση ηπιότερων μορφών μετακίνησης π.χ. χρήση ποδηλάτου)
  • Ασφαλής κυκλοφορία για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες (πεζοί, παιδιά, ΑΜΕΑ, ποδηλάτες κλπ.)
  • Νησίδες περιπάτου, πεζοδρόμια ελεύθερα από εμπόδια, διεύρυνση του δημοσίου χώρου
  • Ενίσχυση κυκλικής δημοτικής συγκοινωνίας (σύνδεση με γειτονιές, σχολεία, δημόσια κτίρια, δημοτικές υπηρεσίες) και ανάπτυξη διαδημοτικού δικτύου μετακίνησης φιλικού προς τον πολίτη και το περιβάλλον
  • Νέοι περιφερειακοί υπόγειοι χώροι στάθμευσης με υπέργειους χώρους πρασίνου
  • Επιδότηση στάθμευσης για κατοίκους, εμπόρους κλπ. (με αντίστοιχη μείωση π.χ. των δημοτικών τελών των πάρκινγκ)
Λίστα Ενημέρωσης