Αρχείο ΔημοσκοπήσεωνΟι Έλληνες είμαστε διατεθειμένοι να αποκτήσουμε κουλτούρα «μηδενικών απορριμμάτων»;
Ενεργό
Σύνολο Ψήφων: 54
13 Νοεμβρίου 2009 - ...

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Ναι
 
  52 % (28)
Όχι
 
  48 % (26)
Αν απαντήσατε θετικά, εκτιμάτε ότι μία ολοκληρωμένη πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει:
Ενεργό
Σύνολο Ψήφων: 24
13 Νοεμβρίου 2009 - ...

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

αντιστοίχιση δημοτικών τελών προς όγκο παραγόμενων απορριμμάτων, ώστε να ισχύει το κίνητρο της «ανταποδοτικότητας»
 
  4 % (1)
κινητροδότηση συμμετοχής επιχειρήσεων και καταναλωτών σε συστήματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, σε προγράμματα κομποστοποίησης
 
  42 % (10)
αντικίνητρα (π.χ. επιβολή φόρων) για επιχειρήσεις και καταναλωτές που επιβαρύνουν το περιβάλλον
 
  13 % (3)
οικονομικά κίνητρα για Ο.Τ.Α. που επιτυγχάνουν μείωση παραγωγής απορριμμάτων
 
  33 % (8)
επαναοριοθέτηση του μοντέλου παραγωγής προϊόντων
 
  0 % (0)
άλλα θεσμικά μέτρα ή πρωτοβουλίες
 
  8 % (2)
δεν γνωρίζω
 
  0 % (0)
Συμφωνείτε με την απαγόρευση δημοσιοποίησης των δημοσκοπήσεων 15 ημέρες πριν από τις εκλογές;
Ανενεργό
Σύνολο Ψήφων: 691
18 Σεπτεμβρίου 2009 - 11 Νοεμβρίου 2009

Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Ναι
 
  31 % (216)
Όχι
 
  69 % (475)
Λίστα Ενημέρωσης